Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

pelnaradosci
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
5414 2225
pelnaradosci
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Co jest ze mną? - Quebonafide
8675 584a

melisica:

Tracey Emin

Reposted fromLittleJack LittleJack via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
6403 d3a7
Reposted fromsexandviolence sexandviolence via12czerwca 12czerwca
8616 5600 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
5661 6b99 500
Reposted fromamatore amatore via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Miłość przyjdzie dopiero wtedy, gdy nauczysz się żyć bez niej. 
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt via12czerwca 12czerwca
9008 6a8b
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
1617 bb35 500
Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska via12czerwca 12czerwca
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
przyjdź, dobrze? zostawię drzwi otwarte.  razem łatwiej zasypiać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
pelnaradosci
Reposted fromtulele tulele via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl