Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

pelnaradosci
8984 b0a0 500
Reposted fromsosna sosna via21gramow 21gramow
pelnaradosci
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
pelnaradosci
6030 ffc1
pelnaradosci
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
0663 cc0b 500
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
pelnaradosci
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
pelnaradosci
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
  Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania ?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
3648 4468
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl