Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

pelnaradosci
pelnaradosci
2295 2afc 500
Reposted fromepidemic epidemic viaGoldenHare GoldenHare
pelnaradosci
pelnaradosci
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pelnaradosci
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viabadblood badblood
pelnaradosci
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabadblood badblood
pelnaradosci
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viabadblood badblood
pelnaradosci
0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viabadblood badblood
pelnaradosci
0806 9352
0951 3b13

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaagatoni agatoni
pelnaradosci
9521 5f32 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaagatoni agatoni
pelnaradosci
pelnaradosci
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
6341 cd35 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

pelnaradosci
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
0887 86a4

alsk00:

Le Petit Soldat (1963) dir.Jean-Luc Godard

pelnaradosci
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl