Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

pelnaradosci
3392 82b0
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
pelnaradosci
4265 2252 500
pelnaradosci
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn
Reposted fromnewnightmare newnightmare via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
2290 1c00
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
1610 e8bd 500

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin via12czerwca 12czerwca
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaholymoly holymoly
6783 b520
pelnaradosci
pelnaradosci
8081 a354 500
sprawy, które bolą
pelnaradosci
4569 a166
pelnaradosci
pelnaradosci
6371 b548
Reposted fromSylvka Sylvka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl