Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

pelnaradosci

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
pelnaradosci
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viasweetnothingg sweetnothingg
pelnaradosci
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viasweetnothingg sweetnothingg
pelnaradosci
8712 9d5c 500
pelnaradosci
6394 e846 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaemciu emciu
pelnaradosci
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood viaemciu emciu
pelnaradosci
7911 3abd
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viasarazation sarazation
pelnaradosci
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasarazation sarazation
pelnaradosci
Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony
Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm
— Miuosh - Absynt
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viabadblood badblood
pelnaradosci
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viabadblood badblood
pelnaradosci
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
pelnaradosci
5672 9552 500
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viabadblood badblood
pelnaradosci
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
pelnaradosci
7471 e75c 500
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viabadblood badblood
pelnaradosci
6515 ae8e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaguniaaaaaa guniaaaaaa
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viamyszkaminnie myszkaminnie
pelnaradosci
pelnaradosci
Człowiek czasami jak kauczuk.  Trzeba naprawdę mocno pieprznąć o ziemie, żeby wysoko zalecieć.. 
— xx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl