Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

pelnaradosci
2182 fe1a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
0790 321e 500

milkstudios:

We’ve Got Eyes Everywhere

Photo by: Ren Hang

More Dope Photos.

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viavertheer vertheer
pelnaradosci
7559 a348 500
Reposted frommonam monam viavertheer vertheer
pelnaradosci
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viavertheer vertheer
pelnaradosci

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapomruki pomruki
pelnaradosci
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaJakisproblem Jakisproblem
pelnaradosci
pelnaradosci
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
pelnaradosci
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
pelnaradosci
Reposted fromolalaa olalaa viakiks kiks
pelnaradosci
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viakiks kiks
pelnaradosci
7305 c29c
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viakiks kiks
pelnaradosci
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viakiks kiks
0534 915d 500
Reposted fromerial erial viakiks kiks
pelnaradosci
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viakiks kiks
1970 171d
Reposted fromerial erial viakiks kiks
pelnaradosci
2836 407a
Reposted fromimradioactive imradioactive viakiks kiks
pelnaradosci
6587 c0e7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakiks kiks
pelnaradosci
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakiks kiks
pelnaradosci
Reposted fromfelicka felicka viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl